** Osnovni podaci o radu Društvu za DTKB **

Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine (Društvo za DTKB) osnovano je 2008. godine.

Sjedište Društva za DTKB je Dobrič, Široki Brijeg.

Predsjednik Društva za DTKB je mr. sc. Toni Marić.

Inicijativa za osnivanje Društva za DTKB došla je od članova Udruge hrvatskih amaterskih kulturno umjetničkih društava u BiH ( UHAKUD u BiH) s namjerom da se digitalizaciji materijala vezenih za tradicijsku kulturnu baštinu Hrvata u BiH posveti veća pozornost.

Surađuje s raznim udrugama, institucijama i sveučilištima u BiH, Hrvatskoj i zemljama iz okruženja.

U suradnji s UHAKUD-om u BiH postavljeno je Interent mrežno mjesto diple.org na kome se prikupljaju, obrađuju i promoviraju podaci o tradicijskoj kulturnoj baštini Hrvata u BiH. Društvo za DTKB više je angažirano na izradi računalnog sustava i obradi podataka dok je UHAKUD u BiH više orijentiran na prikupljanju materijala na terenu.

Na ovom mjestu nalaze se i osnovni kontakt podaci o KUD-ovima u BiH koji u svom radu redovito istražuju i promoviraju i tradicjsku kulturnu baštinu Hrvata u BiH. Prvi prikupljeni podaci 2013. godine objavljeni su i u .pdf izdanju Diplar koje se nalazi na ovom mrežnom mjestu.

U suradnji s CIOFF BiH postavljeno je internet mrežno mjesto tkanica.org. na kojoj se obrađuju elementi kulturne baštine prezentirani na festivalima folklora kao i sami baštinici. Društvo za DTKB više je angažirano na izradi računalnog sustava i obradi podataka dok je CIOFF BiH više orijentiran na prikupljanju materijala na terenu.

Društvo za DTKB objavilo je više znanstveno / stručnih radova i sudjelovalo na više znanstveno / stručnih skupova u koji obrađuju tematiku:
** digitalizacije,
** rada na terenu na prikupljanju i obradi materijala o tradicijskoj kulturnoj baštini,
** izgradnji računalnih sustava.

Društvo za DTKB gradi računalni sustav MaDIS koji je tehnička osnova za ova dva Internet mrežna mjesta.

Stručni kolegij Društva za DTKB za provedbu projekta čine:

  • mr. sc. Toni Marić, dipl inž. el.,
  • dr. sc. Anto Ivić,
  • prof. dr. sc. Milenko Obad,
  • dr. sc. Ivica Ravić,
  • Marina Marić, dr. dent. med,
  • Anka Raić,
  • Vedran Vidović, mr. građ.,
  • mr. sc. Željko Ostojić,
  • Dragan Ćavar, mr. rač.,
  • mr. sc. Frano Marić.

Poseban doprinos u dosadašnjem radu Društva za DTKB dali su i poznati folkloristi Miroslav Šilić, Vlado Marić i pok. Ilija Brkić.

Značajniji partneri u provedbi projekta, institucije koje su pružili podršku u radu, objavljeni znanstveno / stručni radovi kao i odrađeni projekti u proteklom periodu opisni su s najbitnijim podacima u posebnim cjelinama.