Puni naziv: Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine

Kratki naziv: Društvo za DTKB

Adresa: Dobrič bb, 88220 Široki Brijeg, BiH

W: www.drustvozadtkb.org

E: dtkb@tel.net.ba, info@drustvozadtkb.org

T: + 387 63 375 668

ID broj: 4272280620003

Transakcijski račun za unutarnji platni promet otvoren kod UniCredit Bank d.d. : 3382202256780622.

Transakcijski račun za devizni platni promet otvoren kod UniCredit Banke d.d. : BA39 3382204856781038