Kratice:

CIOFF®  –  International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts
DAOKuB – Digitalizacija, arhiviranje i očuvanje kulturne baštine
DARIAH – Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities
DTKB – Digitalizacija tradicijske kulturne baštine
HKD – Hrvatsko kulturno društvo
HKUD – Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo
KUD – Kulturno-umjetničko društvo
KUDM – Kulturno-umjetničko društvo mladih
MCP – Ministarstvo civilnih poslova
NKB – Nematerijalna kulturna baština
UHAKUD u BiH – Udruga hrvatskih amaterskih kulturno umjetničkih društava u BiH
ZSS – Znanstveno-stručni skup
ŽZH – Županija Zapadnohercegovačka