Znanstevno-stručni skup Digitalizacija, arhiviranje i očuvanje kulturne baštine 2021. Široki Brijeg,
s naglaskom na nematerijalnu kulturnu baštinu

Program

8:30    Registracija  
9:00  Pozdravni govori
9:15  Predstavljanje Znanstveno-stručnog skupa

9:30
I. PREPORUKE UNESCO-a

Moderator: dr.sc. Anto Ivić

Magdalena Tovornik
Uloga CIOFF®-a  u primjeni UNESCO konvencije o očuvanju NKB

dr.sc. Enrih Merdić
Aktivnosti Sektora CIOFF®-a Južna Europa

Aleksandra Mihić
Stanje i implementacija UNESCO-ove konvencije iz 2003. na području BiH

Anka Raič
Nevladine udruge u BiH akreditirane pri UNESCO-u kao partneri za pružanje savjetodavnih usluga za očuvanje NKB

10:20  Pauza za kavu        

10:40
II. DIGITALIZACIJA I ARHIVIRANJE PODATAKA

Moderator: dr.sc. Marina Bazina

dr.sc. Koraljka Kuzman Šlogar
EU DARIAH mreža

dr.sc. Lana Šehović Paćuka
Aktivnosti na izgradnji DARIAH mreže u BiH

dr.sc. Koraljka Kuzman Šlogar
Značajniji projekti DARIAH mreže

dr.sc. Vlatka Lemić
Europske digitalne kulturne platforme – Europeana i agregatorski portali

dr.sc. Vlatka Lemić
ICARUS mreža i digitalne arhivske platforme

dr.sc. Milenko Obad
CAD/CAM modeliranje i izrada suvenira baziranih na kulturnoj baštini

dr.sc. Krešimir Rakić
Primjena IoT tehnologija u očuvanju kulturne baštine

dr.sc. Anto Ivić
Vizualno predstavljanje rezultata istraživačkog rada

dr.sc. Matijas Baković
Priprema za digitalizaciju projekta Hrvatska povijesna pisma kao kulturno nasljeđe Hrvata u BiH

mr.sc. Toni Marić
Organizacija podataka o baštinicima, elementima NKB i festivalima folklora na Internetskim mrežnim mjestima diple.org i tkanica.org

dr.sc. Vlatka Lemić
Suradničke digitalne platforme Topoteka

12:40  Pauza za ručak      

13:40
III. PREDSTAVLJANJE PROJEKATA UDRUGA NA

OČUVANJA NEMATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE

Moderator: dr.sc. Silvana Marić Tokić

Damir Mandarić
Međunarodni festival folklora u Vionici – Čitluk (organizator: HKUD Sv. Marko Vionica iz Čitluka)

Stana Nagradić
Međunarodni CIOFF® festival folklora u Derventi Bosiljkovanje (organizator: KUDM Bosiljak iz Dervente)

mr.sc. Hazim Osmanović
Međunarodni festival folklora u Puračiću – Lukavac (organizator: KUD Puračić iz Puračića)

Anka Raič
Smotra folklora CIOFF®-a BiH – Sarajevo (organizator: Sekcija CIOFF®-a BiH)

Ana Marić
Predstavljanje tradicijskih glazbala u BiH (organizator: Sekcija mladih CIOFF®-a BiH i Društvo za DTKB)

Vedran Vidović
Državna smotra izvornog folklora Hrvata u BiH – Mostar (organizator: UHAKUD u BiH)

dr.sc. Marina Bazina
Projekt Seminar folklora Hrvata u BiH (organizator: UHAKUD u BiH)

Jure Miloš
Zbornik radova sa Seminara folklora Hrvata u BiH (organizator: UHAKUD u BiH)

Ana Babić
Dječja smotra izvornog folklora u Rodoču – Mostar (organizator: HKUD Rodoč iz Mostara)

Jure Miloš
Božićno silo u Grudama (organizator: Udruga Davorija iz Gruda)

Vlado Bošnjak
Večer folklora Sv. Ante čuvaj Vrila naša – Široki Brijeg (organizator: HKD Vrila iz Širokog Brijega)

Marinko Jurić
Radionica zlatoveza (organizator: HKUD Sv. Ante Cim iz Mostara)

14:50  Pauza za kavu        

15:10
IV. OKRUGLI STOL

Moderator: mr.sc. Toni Marić

Tema: Organizacija rada udruga i skupina koje se bave očuvanjem NKB uz primjenu
UNESCO preporuka, međunarodnih konvencija, novih digitalnih tehnologija i mogućnosti osiguranja sredstava za realizaciju projekata. 

Sudionici:
* Magdalena Tovornik,
* dr.sc. Enrih Merdić, dr.sc.
* Vlatka Lemić, dr.sc.
* Koraljka Kuzman Šlogar,
* dr.sc. Božo Skoko,
* dr.sc. Krešimir Bušić,
* Žana Ćorić,
* Anka Raič,
* Vedran Vidović.

16:10  Zaključci i preporuke Znanstveno-stručnog skupa    

16:30  Kraj