Najznačajniji projekti Društva za DTKB u proteklom periodu su:

** 2020-02** Digitalizacija sadržaja i osnovnih podataka o elementima nematerijalne kulturne baštine na inicijalnoj listi Županije Zapadnohercegovačke - srpanj 2020.

**2020-01** Digitalizacija materijala o Tradicijskim glazbalima u BiH - ožujak 2020.

**2019-03** Organizacija Stručni skup o očuvanju elemenata nematerijalne kulturne baštine – Široki Brijeg 2019. - listopad 2019

**2019-02** Izrada inicijalne liste elemenata nematerijalne kulturne baštine za šest širokobrijeških sela župe Mostarski Gradac i to: Dobrič, Donji Gradac, Gornji Gradac, Gostuša, Grabova Draga i Provo. Lista objavljene u Zborniku radova predavača sa seminara folklora Hrvata u BiH - 2019

**2019-01** Suorganizacija Večeri folklora Sveti Ante čuvaj Vrila naša u Dobriču u Širokom Brijegu - lipanj 2019.

**2018-02** Digitalizacija podataka o elementima kulturne baštine na festivalima folklora na web mjestu tkanica.org u suradnji s partnerom NS CIOFF-a za BiH -2018.

**2018-01** Suorganizacija Večeri folklora Sveti Ante čuvaj Vrila naša u Dobriču u Širokom Brijegu - lipanj 2018.

**2017-02** Organizacija znanstveno stručnog skupa Vrila tradicijskog naslijeđa 2017. Gornji Gradac Široki Brijeg (VTN 2017. Široki Brijeg). - srpanj 2017.

**2017-01** Suorganizacija Večeri folklora Sveti Ante čuvaj Vrila naša u Dobriču u Širokom Brijegu - lipanj 2017.

**2016-01** Suorganizacija Večeri folklora Sveti Ante čuvaj Vrila naša u Dobriču u Širokom Brijegu - lipanj 2016.

**2013-01** Digitalizacija podataka o tradicijskoj kulturnoj baštini Hrvata u BiH na web mjestu diple.org u suradnji s partnerom UHAKUD u BiH - 2013.