— Digitalizacija podataka o tradicisjkoj kulturnoj baštini Hrvata u BiH na Internet mrežnom mjestu diple.org – 2013.

Društvo za DTKB sa strateškim partnerom UHAKUD-om u BiH vodi projekt prikupljanja, obrade, digitalizacije i promocije podataka o tradicijskoj kulturnoj baštini Hrvata u BiH.

U prvoj fazi realizacije projekta prikupljeni su osnovni podaci o radu i kontakt podaci o 122 KUD-a iz BiH koji u svom radu redovito istražuju, promoviraju i na mlade naraštaje prenose i tradicijsku kulturnu baštinu Hrvata iz BiH.

Obrađeni materijali u sklopu ovog projekta dostupni su na Internet mrežnom mjestu diple.org.

Ova baza podataka redovito se osvježava i novim sadržajima dopunjava.