Društva za DTKB u veljači 2019. godine kompletiralo je projekt Izrada inicijalne liste elemenata nematerijalne kulturne baštine (ENKB) za šest širokobrijeških sela župe Mostarski Gradac i to: Dobrič, Donji Gradac, Gornji Gradac, Gostuša, Grabova Draga i Provo.

Prikupljeni i obrađeni materijali objavljeni su u Zborniku radova predavača sa seminara folklora Hrvata u BiH – 2019.

Projektni tim Društva za DTKB činili su Toni Marić, Anto Ivić, Jure Miloš i Anka Raić. Podršku pri radu na terenu u prikupljanju i sistematizaciji materijala dali su članovi HKD Vrila iz Širokog Brijega posebno njihov predsjenik Vlado Bošnjak i umjetnički voditelj Vlado Marić. U projekt su bile uključene i članice Društva Kapina iz Širokog Brijega koje su dali podršku u prikupljanju podataka o tradicijskim načinima spremanja hrane u pojedinim prigodama.

Ovim projektom popisni su i u najkraćim crtama opisani tradicijski plesovi, napjevi, tradicijska glazbala, pučke proslave, tradicijsko načini spremanja hrane u posebnim prigodama, stare legende, tradicijski sportovi, stare tradicijske dječje igre, stari zanati, dijelovi načini oblačenja tradicijske odjeće, stari tradicijski običaji, lokalni izričaji i posebni izrazi koje se koriste i danas kao i osnovne odlike prirodnog okružja i povijesno arheološkog naslijeđa ovih gore navedenih sela.

Podršku u realizaciji projekta pružile su razne institucije i pojedinci.