Digitalizacija podataka o elementima kulturne baštine na festivalima folklora na Internet mrežnom mjestu tkanica.org – 2018.

Društvo za DTKB sa strateškim partnerom NS CIOFF-a za BiH vodi projekt prikupljanja, obrade, digitalizacije i promocije podataka o ENKB koji se pojavljuju na festivalima folklora koje organizira CIOFF u BiH.

U trenutnoj fazi realizacije projekta obuhvaćena su tri KUD-a i tri manifestacije.

Obrađeni materijali u sklopu ovog projekta dostupni su na Internet mrežnom mjestu tkanica.org.